İşletme ve Ürün Denetimi

Mevcut ya da potansiyel tedarikçileriniz için  belirlemiş olduğunuz  kriterlere uygun olarak, yerinde yapılan  inceleme ve görüşmeler ışığında düzenlenen yönetici raporudur.