STP Anketi

Satınalma ve Tedarik Profesyonelleri arasında, çeşitli konularda  üçer aylık dönemlerde gerçekleştirilen ankettir. Anket sonuçları grafiksel ve istatiksel bilgilerden oluşan yorumları içermektedir.