Uyum ve Gelişim Programı

Tedarikçilerinizin çevresel uygulamalar, iş ve işçi sağlığı ve güvenliği, istihdam uygulamaları, vb. kriterlere olan uyumunu değerlendiren ve bu alanlarda gelişmelerine destek olan bir programdır.